Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Εμείς ανήκουμε αλλού
εμείς ανήκουμε στο κρύο

άχρηστο σώμα, μπερδεμένο μυαλό
ψύγματα δέρματος βρωμίζουν το σαλόνι μου

σαν πάχνη

τα πρόσωπα παγώνουν
το δέρμα καλύπτει τα πάντα

Η δική μου ευθυγράμμιση ήταν αποτυχημένη
Απορώ γιατί ήρθα.